Az Alapítvány támogatásával valósult meg

Kálvária szoboregyüttes felújítása


Moser Lőrinc egykori peresztegi plébános sírjának felújítása


Szedenich Fülöp egykori peresztegi főtanító emléktáblája


A peresztegi templom felújítása


A sopronszécsenyi templom sekrestyéje bútorzatának felújítása


A peresztegi I. világháborús emléktáblák felújítása


Békési István: Peresztegről hoztam c. könyvének támogatása