Templom szentelés és templombúcsú

December első napjai több különleges alkalmat is nyújtottak a Peresztegi Egyházközség híveinek az adventi várakozásban való elmélyülésre.
A 2016-os évben fennállásának 210. évfordulójára befejeződött a Peresztegi Templom külső felújítása, amelynek Szent Miklós a védőszentje. A munkálatok költségeihez a pályázaton nyert összegen kívül hozzájárult a Győri Egyházmegye, a Peresztegi Önkormányzat, ill. a Peresztegről elszármazottak csoportja és Egyházközségünk híveinek önzetlen adománya. A több éven keresztül tartó munkálatok végén Isten házához méltó külsőt kapott templomunk.
A keresztény hívő ember számára, azonban a külsőnél sokkal fontosabb az élő templom építése. Éppen ezért December 3-án, szombaton, a Soproni Apor Vilmos Karizmatikus Közösség képviselőivel tartottunk közös elmélkedést és felkészülést a szentségimádási napunkra. A résztvevő híveknek kellő gondolatébresztést nyújtott Dr. Bódy Zsuzsanna és Németh Mihály előadása. Ezt követően a süttöri Szent András Templom énekkara adott advent műsort. Az előtérben kegytárgyakat és a hívek által készített ajándéktárgyakat lehetett vásárolni. Ez utóbbiakból befolyt összeg felajánlásra került a templom belső felújítására.
December 4-én, Advent második vasárnapján tartotta Egyházközségünk a szentségimádási napját. A délelőtti szentmisén meggyújtottuk a második adventi gyertyát. A szentmise végén a szentségkitételt követően több mint 6 órán keresztül volt lehetőségünk közös és egyéni, csendes imádságokra, fohászokra.
A templom előterében kiállításra kerültek a gyermekek által az ünnepi évfordulóra készített rajzok és templom makettek.
Az évforduló alkalmából elfogadta meghívásunkat Dr. Veres András megyéspüspök, aki délután 5 órai kezdettel megszentelte a templom külsőt. Ezt követően került sor az ünnepi szentmisére, amelyen a püspök úrral koncelebrált Ferlig György atya jelenlegi, és Bros Gergely atya előző plébánosunk, aki nálunk töltött plébánosi szolgálati idején a templomfelújítás munkálatait vezette, valamint Mogyorósi Márk püspöki titkár. Nagy öröm volt látni , hogy a templomot a hívek, a szentélyt pedig a ministránsok sokasága teljesen betöltötte. Utóbbiak közül többen az ünnepi szertartás után kis ajándékokat kaptak a szép rajzokért és makettekért.
December 6-án templomunk védőszentjének napján - mely Egyházközségünk búcsú napja is egyben - 17 órakor ismét ünnepi szentmisén vehettünk részt. A szentmise után ellátogatott hozzánk a Mikulás is, aki kis ajándékcsomagokkal várta a sok gyermeket.
Az ünnepi rendezvények megszervezéséért köszönetet mondunk mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a lebonyolításhoz.

Miserend

Kedd 18:00 Pereszteg
Péntek 18:00 Pereszteg
Szombat 17:00 Sopronszécsény
Vasárnap 9:30 Pereszteg

Elérhetőség

Hivatali fogadóóra a Peresztegi Plébánián pénteken 15-17:30-ig
Telefon: 99/363-169
Mobil: +3630/564-1375, +3620/317-1942
Temetés ügyben hívható:
+3630/505-7452

Korábbi hírek