Schmiedegg - Széchényi-kúria

KúriaA kúria barokk stílusú magját Schmiedegg Frigyes nem sokkal a birtok 1741-es megszerzése után felépítette. 1754-55. évi országos nemesi összeírás idején már peresztegi lakosként említik a grófot. Schmiedegg Frigyes a birtokot felesége Széchényi Jozefina révén szerezte meg. A földesúr 1758-ban bekövetkezett halála után a peresztegi kúriát harmadik, legfiatalabb fia, gróf Schmiedegg László cs. kir. kamarás örökölte. A kúria 1784-ben az I. katonai felmérés térképének tanúsága szerint - amennyiben pontos az ábrázolás - négyzet alapú épület volt. A ma is látható négyzet alakú csehsüveg-boltozatos pincerész szintén azt erősíti meg, hogy a mai kúria magját egy négyzet alakú épületrész képezi. A térkép a kúria mellett egy kőfallal körülvett majort is feltüntet. 1796-ban sárvár-felsővidéki gróf Széchényi (I.) Ferenc 115.000,- forintért visszavásárolta gróf Schmiedegg Lászlótól a Széchényiek egykori peresztegi birtokát. Ekkor egy 8 oldalas leltár is készült a kúriáról és a hozzá tartozó majorról. Vályi András 1796-os leírása már a Széchényiek tulajdonaként említette a "kastélyt". A földesúr 1806-ban újjáépítette a peresztegi római katolikus templomot is. Széchényi (I.) Ferenc 1820-ban bekövetkezett halálakor legidősebb fia, Széchényi (I.) Lajos örökölte Pereszteget. A földesúr ekkor állandó jelleggel a közeli (Sopron)Horpács kastélyban élt. (I.) Lajos gróf a napóleoni háborúk idején nemesi felkelő százados volt, majd 1824-ben Zsófia főhercegnő udvarmestere lett. A helyi hagyomány szerint a földesúr sokat tartózkodott a kúriában, és öccse, a "legnagyobb magyar", gróf Széchenyi István is többször meglátogatta itt. A földbirtokos 1830-ban új vízimalmot építetett a településen, amelyhez új malomárkot is ásatott. Darnóczy 1840-es leírása szerint a Széchényi-uradalom a "kastélyon" kívül két fogadóval is rendelkezett a településen. 1851-ben Fényes leírása a "kastély" kertjét is megemlíti. Az 1840-45-ben elkészített II. katonai felmérés szerint már L-alaprajzú volt a kúria, amelynek mindkét szárnya alá fiókos dongaboltozatos pincét építettek. Ezt az épületet később - az L-alakot megtartva - mindkét szárnyán tovább bővítették, az udvari oldal elé pedig új folyosókat építettek.Kúria Széchényi (I.) Lajos 1855-ben bekövetkezett halála után legidősebb fia, Széchényi (I.) János örökölte a peresztegi kúriát, nem sokkal később azonban Sopronban telepedett le véglegesen. 1866-ban még (I.) János grófot említik peresztegi birtokosként, később azonban – feltehetően egy új családi birtokmegosztás – a gróf öccsének, Széchényi (I.) Imrének a tulajdonába kerül a kúria. (I.) Imre gróf országgyűlési képviselő, majd az Osztrák-Magyar Monarchia berlini nagykövete volt. Széchényi 1989-as halála után a négy fia közül a legidősebb, Széchényi (II.) Dénes örökölte a peresztegi kúriát, valamint a (sopron)horpácsi és a (sopron)kövesdi kastélyokat. (II.) Dénes gróf huszárhadnagy volt, majd Brüsszelben, Szentpéterváron és Drezdában teljesített diplomáciai szolgálatot, később koppenhágai követté, végül pedig stockholmi követté nevezték ki. Széchényi (II.) Dénes 1931-ben bekövetkezett halála után az özvegye nevén volt a birtok, az 1935-ös gazdacímtár tanúsága szerint. Peresztegen téglagyárral is rendelkezett a grófi család. Az özvegy 1944-es halála után gyermekei felosztották örökségüket, Széchényi (II.) János diplomás mezőgazdász, m. kir. főhadnagy a sopronhorpácsi kastélyt, Széchényi Ferdinánd író, vadász, máltai lovag a peresztegi kúriát, Széchényi Alexandra pedig a sopronkövesdi kastélyt kapta meg. Ferdinánd gróf 1945-ben sem hagyta el a falut, visszaemlékezése fennmaradt a front átvonulásáról. A kúriát az oroszok lezárták és a kertjében hadifogolytábort hoztak létre. Ferdinánd gróf ekkor egy falubeli gazdánál lakott fél évig, majd birtokainak államosítása után Budapestre költözött. A gróf Belgiumban halt meg 1986-ban. A kúriát a hadifogoly tábor felszámolása után egy ideig gazdasági célokra használták, majd termelőszövetkezeti székházzá alakították át 1948-ban kultúrotthont helyeztek el a kúria egyik szárnyában, amelyben mozi is működött. A pincében lőteret alakítottak ki. Napjainkban a kúria magántulajdonban van, felújítása elkezdődött. Az egykori gazdasági épületek közül sok napjainkban is áll. A kúria udvarának pilléres kapuja ma is megvan.

Bővebb felvilágosítás:

Hoisz László
9484 Pereszteg, Fő utca 7.
Tel.:+36 20/925-6581; +36 20/451-6465
E-mail: info@szechenyi-kuria.hu
Web: www.szechenyi-kuria.hu

Pereszteg templom

Önkormányzati ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 15:30 óráig
Kedd: 07:30 - 12:00 óráig
Szerda: 07:30 - 12:00 és 13:00 - 15:30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 07:30 - 12:00 óráig

Tel.: 99/532-040,
99/532-041

A Fertő part hírei

www.fertopart.hu - A Fertő part elsőszámú portálja - fertőpart, fertő, part, fertő tó, szállás, vendéglátás
Készült: 2010-ben - Készítők - Elérhetőség: web@pereszteg.hu