2013. április 09.

Álláshirdetés!

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal

                           A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

45. § (1) bekezdése szerint

pályázatot hirdet

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony (szülési szabadságon lévő köztisztviselő    helyettesítésére)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely: 9485 Nagycenk, Gyár utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)  Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet /II./2. gazdálkodással kapcsolatos feladatok (I. vagy  II. besorolási osztály )

Ellátandó feladatok:

Éves költségvetés kidolgozása és a költségvetési rendelet összeállítása testületi ülésre, számszaki és szöveges előterjesztés készítése. Könyvelési feladatok ellátása és a kapcsolódó jelentések elkészítése. Éves, féléves beszámoló elkészítése államháztartás és a testület felé. Bankszámlák teljes körű vezetése, kapcsolattartás a bankkal. Egyéb pénzügyi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat és a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal (szükség esetén társtelepüléseken is) pénzügyi igazgatásával, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra, a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCX törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:


 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy középiskolai végzettség és  az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Mérlegképes könyvelői szakképesítés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


 • Önkormányzati gazdálkodás, pénzügyi igazgatás területén szerzett szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal.
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Percze Szilvia jegyző nyújt, a 06/99-360-012  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9485 Nagycenk, Gyár u. 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

vagy

 • Személyesen:  Nagycenk, Gyár u. 2.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a jegyző Nagycenk Nagyközség polgármesterével, és az aljegyzővel együtt hallgatja meg, ezt követően történik a jegyző döntése alapján - a polgármester egyetértésével - az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.


Vissza

Világháborús emlékmű

Önkormányzati ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 15:30 óráig
Kedd: 07:30 - 12:00 óráig
Szerda: 07:30 - 12:00 és 13:00 - 15:30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 07:30 - 12:00 óráig

Tel.: 99/532-040,
99/532-041

A Fertő part hírei

www.fertopart.hu - A Fertő part elsőszámú portálja - fertőpart, fertő, part, fertő tó, szállás, vendéglátás
Készült: 2010-ben - Készítők - Elérhetőség: web@pereszteg.hu