„ A türelemmel viselt és Istennek átadott szenvedésből gyönyörű virág sarjad, amely a szeretet jó illatát árasztva megpuhítja a fájdalom töviseit. ”

A 2019. évi egyházi adó befizethető a vasárnapi szentmisék után a templomban!

Pásztorjáték

Ugrás a galériához

A 2018-as évben is december 24-én délután került sor a Peresztegi Szent Miklós Templomban a sok éves hagyománnyal rendelkező pásztorjátékra. Azonban az idén rendhagyó módon 17 órakor volt a kezdés. A padsorok a korábbi évekhez hasonlóan most is megteltek. A kisiskolásoktól a középiskolásokig sok fiatal vett részt a Karácsonyi ünnepkört bemutató előadásban. A műsor várakozásteli hangulatát az ezt követő - Jézus megszületését hirdető -Szentmise tette teljessé.

Lelkigyakorlat és Szentségimádás

Ugrás a galériához

A december és az Advent a Keresztény ember számára különösen várakozásteljes. A Peresztegi híveknek ez időszakban a korábbi évekhez hasonlóan kiemelten volt lehetőségük az elmélyülésre. December 6-án Szent Miklós napján ünnepi Szentmisével egybekötve került sor a Templombúcsúra. December 8-án szombaton délután Kálmán Imre Atya a Győri Hittudományi Főiskola prefektusa mondta el gondolatait, melyeknek segítségével felkészülhettünk Szentségimádási napunkra. A lelkigyakorlat után Imre atya koncelebrált Szentmisét mutatott be Ferling György plébánosunkkal. December 9-én Advent második vasárnapján tartotta Egyházközségünk a Szentségimádási napját. A délelőtti Szentmise kezdete előtt a tanácsadó testület tagjainak közreműködésével került meggyújtásra a második Adventi gyertya. A Szentmise végén a Szentségkitételt követően, délután három óráig egyénileg, ezután pedig egy közös imaóra keretében volt lehetősége a híveknek imádságokra, és fohászokra.

Ünnepi Szentmise a Kálváriánál

Ugrás a galériához

Több éves hagyomány Peresztegen, hogy szeptemberben jó idő esetén a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepét követő vasárnapon, a falu határában levő Kálvária szoborcsoportnál szabadtéri Szentmisére gyűlnek össze a hívek. A 2018-as évben ez az időpont szeptember 16-ra esett, és az időjárás is megfelelő volt a délután 5 órakor kezdődő szentmiséhez. Néhányan autóval, kerékpárral, de sokan gyalog tették meg az utat a kis erdőig, ahol a néhány éve felújított, őseink által állított Kálvária található. A Szentmisét Holpár István Balázs újmisés atya - tatai káplán - mutatta be. Koncelebrált Ferling György plébános. A szentmise végén Balázs atya újmisés áldásban részesítette a jelenlévő híveket.

Elsőáldozás és Bérmálkozás Pünkösdkor

Ugrás a galériához

Ebben az évben Pünkösdkor sok peresztegi fiatal számára lehetett még mélyebb érzés a Szentlélek kiáradása, hiszen egybeesett az ünneppel az Elsőáldozás és a Bérmálkozás.
Pünkösd Vasárnap három harmadikas fiatal először találkozhatott az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Pünkösd Hétfő délután pedig Dr. Veres András megyéspüspök közvetítésével kapta meg 15 nyolcadikos fiatal a szentlélek ajándékát, a Bérmálás szentségét.

A Torinói lepel másolata Templomunkban

Ugrás a galériához

2018. április 22-én a Peresztegiek tavaly őszi zarándoklatakor tett ígéretének megfelelően ellátogatott hozzánk a Székesfehérvári Krisztus Király plébánia képviseletében Zemlényi János katekéta és Zemlényi Katica karitászvezető. Magukkal hozták a templomukban kiállított Torinói lepel másolatot is, amit a 17 órai szentmise után vetítéssel egybekötött színvonalas ismertető előadás keretében mutattak be a peresztegi híveknek. Az ereklye bemutatásának az adott különleges jelentést, hogy éppen Jó Pásztor vasárnapján láthattuk annak a Jézusnak az alakját, aki életét adta a juhaiért.

Nagyböjti lelkigyakorlat

Ugrás a galériához

Március 17-én, szombaton délután került sor a Peresztegi Szent Miklós Római Katolikus Templomban a nagyböjti lelkigyakorlatra, melyen 17 órától Kovács Gergő Vilmos, a Soproni Szent Orsolya Gimnázium iskolalelkésze, utána pedig Ferling György plébános várta a Szentgyónásra érkezett híveket. Lezárásként a 18 órakor kezdődő szentmise prédikációjában Gergő atya a Húsvéthoz kapcsolódóan a mindennapi keresztjeinkről beszélt. Ezek azok, melyeket el kell fogadnunk, és cipelnünk kell, mert ezek nélkül nem élhetjük le az életünket.

Főpásztori keresztelő

Ugrás a galériához

Veres András megyéspüspök a családok éve alkalmából tett felajánlására - mely szerint a negyedik vagy többedik gyermek megkeresztelését személyesen vállalja - jelentkezett a peresztegi Tarjányi házaspár, Zsolt és Tünde is. A szentmisével egybekötött keresztelőre március 16-án a Peresztegi Szent Miklós Római Katolikus Templomban került sor. A család negyedik gyermekeként született fiú a Nimród István nevet kapta, így a védőszentje Szent István vértanú lett. Két nagyobb testvére Zalán és Ábel már ministránsként, míg a kisebb fiú, Őrs szülei mellett vett részt a szertartáson. A főpásztor prédikációjában kiemelte, hogy a több gyermek vállalása kifejezi a házastársak Isten és egymás iránti bizalmát, így nagyobb lesz a család összetartó ereje is. Az Istentiszteleten koncelebrált Ferling György helyi plébános is, aki a család figyelmébe ajánlotta ezt a különleges lehetőséget, valamint részt vett a szervezésben. A rokonok és a tágabb család számára még felemelőbbé tette az ünnepet a püspök atya, hiszen egyúttal a gyermekek unokatestvérének a kis Árpád Miklósnak a megkeresztelését is vállalta.

Hittanos farsang

Ugrás a galériához

Folytatva a hagyományokat 2018 február 10-én ismét megrendezésre került a hittanosok farsangja Peresztegen. Az esemény helyszíne szokás szerint a plébánia hittanterme és udvara volt. Az idei évben személyesen is tiszteletét tette Farsang Ferkó és felesége Farsang Fáni. A gyerekeket az egész délutánt kitöltő vidám ügyességi és mókás versenyek mellett "eszem-iszom dínom-dánom" is várta. A nap végén a bábokat tűzbe vetve vettek búcsút az idei év farsangjától.

Pásztorjáték Peresztegen

Ugrás a galériához

2017. december 24-én 16 órakor került sor Peresztegen a Szent Miklós templomban a - már sok éves hagyománnyal rendelkező - pásztorjátékra. Nagy öröm volt látni, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is teljesen megtöltötték a padsorokat a hívek. A műsor szereplői - kisiskolásoktól a középiskolásokig - már hetekkel korábban elkezdték a felkészülést. Az előadás színvonalát emelte a felnőttek élő zenés kísérete. Jézus születésének a bemutatása igazi ajándék volt az egyházközség valamennyi híve számára.

Peresztegiek autóbuszos zarándoklata és kirándulása Székesfehérvárra

Ugrás a galériához

Többéves hagyomány, hogy szeptember környékén a peresztegi egyházközség hívei buszos zarándoklatra indulnak hazánk valamelyik tájára. Az idei évben szeptember 30-án Székesfehérvárra esett a választás. A kora reggeli indulás előtt még sokan arról beszéltek, hogy vajon jó időnk lesz-e. Közben lassan teljesen megtelt a busz és elindultunk. A programismertetés és egy kis beszélgetés után az út részét rózsafüzér imádsággal és Mária énekekkel töltöttük. Zarándoklatunk első célállomása az Almássy telepen levő Krisztus Király templom és plébánia, amelynek kiemelkedő Peresztegi vonatkozása van. Az ottani egyházközség alapítója, első káplánja majd plébánosa falunk szülöttje Berkényi Alajos volt. A templom belső falán található emléktáblával szeretettel emlékeztek róla a hívek. Már az érkezésünkkor is szívélyes fogadtatásban volt részünk. Az egyházközség nevében Zemlényi János és Zemlényi Katica fogadott bennünket, majd részletesen meséltek a templom és a közösség történetéről.
A templom rövid története: A két világháború között a város által adományozott telken felállították a ma is meglévő haranglábat. A háború után egy romos magánházból került kialakításra egy kápolna, amit a hívek adományaiból és az Egyházmegye jóvoltából később templommá bővítettek. Az első szentmisét 1945 szept 9-én még a szabad ég alatt mutatták be. A bővítések és szépítések ­- köszönhetően a hívek nagylelkű adományainak - folyamatosak voltak. A templom meghatározó pontja a hímeskő falikép - Mattioni Eszter alkotása - Krisztus Király megdicsőült alakját ábrázolja a négy evangélistával.
Az ismertető előadás után Ferling György plébános atya mutatott be szentmisét, amelyen a ministránsok is mind peresztegi fiatalok voltak. Az atya prédikációjában többek között azon elmélkedett, hogy milyen felemelő érzés lehetett, amikor 1968-ban Kisberk Imre megyéspüspök - aki szintén falunk szülöttje - áldotta meg a szentély új építményeit. A szentmise végén a hitközség plébánosa mondott el még néhány gondolatot és megköszönte látogatásunkat. Ezt követően vendéglátóink jóvoltából még egy meglepetésben volt részünk. A templomban őrzött Torinói Lepel másolatáról hallhattunk egy tartalmas előadást. Az egész délelőttöt kitöltő program után a belvárosba vettük az útirányt. Itt idegenvezetéssel megtekintettük a főbb nevezésségeket. Sajnos egy ilyen szép helyen több nap is kevésnek bizonyulna, hogy minden fontos helyre eljussunk. Többek között ellátogattunk a Szent István-székesegyházba, melynek történetét az alapítástól kezdődően megismerhettük. Megcsodálhattuk a gyönyörű barokk, néhol gótikus és klasszicista elemeket viselő bazilikát. Az altemplomban megkoszorúztuk falunk szülöttjének, Kisberk Imre egykori Székesfehérvári püspöknek a sírhelyét. Külön köszönetet mondunk a bazilika gondnokságának, hogy lehetővé tették számunkra ezt a megemlékezést. A délután hátralevő részében egy városnéző "vonatozás", és a Bory vár megtekintése várt még ránk. Ezután mindenkinek jólesett egy rövid kis szabadprogram, majd egy közös vacsora. Reméljük, hogy az esti órákra mindenki kellemesen elfáradva, de lelkiekben feltöltődve tért nyugovóra. Köszönettel tartozunk vendéglátóinknak a szívélyes fogadtatásért és tartalmas előadásokért, valamint Holczmann Zsuzsannának az út és a programok megszervezéséért.

Húsvétvasárnapi Isten-keresés Peresztegen

Ugrás a galériához

Peresztegen 6 éve újra életre keltették a Húsvétvasárnapi Isten-keresés hagyományát. Ez a népszokás több helyen is Krisztus-keresés néven él, de nálunk az idősek mindig úgy emlegették, hogy Isten-keresés. Eső esetén a templomnál, kedvező idő esetén viszont a falu határától kb. 1 km-re található Kálváriánál találkoznak Húsvét vasárnap hajnali 5 órakor a hívek. A Kálvária szoborcsoport a keresztre feszített Jézus mellett a kereszt tövében álló Szűzanyát és Szent János apostolt ábrázolja.
Bár egy kicsit csípős szél fújt, de eső nem esett, így kb. 20-an gyűltünk össze lámpákkal és gyertyákkal világítva. Az itt elmondott imákban felidéztük Jézus értünk vállalt szenvedéseit, halálát és megemlékeztünk a kereszt tövében álló fájdalmas Szűzanya szenvedéseiről valamint Jézus eltemetéséről. Ezek után már kezdett virradni és a hívek - az asszonyokhoz hasonlóan - a keresztre feszítés helyéről rózsafűzért imádkozva, gyalog útra keltek a temetőbe, a halott "Isten fiát" keresni. De ő már feltámadt, s így a temetőben már örvendező énekekkel és imákkal a feltámadt Jézust köszöntöttük, meggyújtva a feltámadt Urat jelképező húsvéti gyertyát.
Befejezésként a húsvéti gyertyáról vett lánggal mindenki felkereste a temetőben elhunyt hozzátartozói sírját és csendben imádkozva emlékezett meg róluk.

Farsangbúcsúztató

Ugrás a galériához

Február 25-én, farsang utolsó szombatján került sor az immár hagyományosnak számító farsangbúcsúztató, farsangfarki mulatozásunkra a Plébánián.
Vidám játékok, versenyek, tombolasorsolás, eszem-iszom-vigadalom tette jó hangulatúvá a délutánt, a játékok után búcsút vettünk farsangi bábjainktól: Farsang Ferkótól és Fáni asszonyságtól, s a jövő évi viszontlátás reményében tűzbe vetettük őket, a gyerekek nagy örömére.

Korcsolyázás

Ugrás a galériához

Február 11-én hittanosaink vidám délelőttöt töltöttek a soproni koripályán. Képriport az eseményről.

Ima a papi hivatásokért

Istenünk, Te a szükség idején Boldog Apor Vilmos püspökben szíved szerinti pásztorra bíztad a Győri Egyházmegye híveit. Közbenjárására tekints ma is jóságosan reánk!
Te ismered létszámban megfogyatkozott papjaid buzgóságát és erőfeszítéseit, ismered küzdelmeiket, és korunk emberének lelki igényeit is. Te tudod, milyen sok az aratnivaló, ezért sok jézusi lelkületű papra van szüksége Egyházmegyénknek.
Arra kérünk, hogy a Győrött vérrel könnyezett Szűzanyánk közbenjárására és a hívek könyörgésére áraszd ki Szentlelkedet! Add, hogy segítségével - papok és hívek egyaránt - újjászülessünk a krisztusi életben!
Kérünk továbbá, bátorítsd fiataljainkat, hogy az általad megszólítottak papként vagy szerzetesként merjék vállalni híveid szolgálatát, és legyenek készek Boldog Vilmos püspökhöz hasonló odaadással szolgálni a Te dicsőségedet és az emberek üdvösségét!

Ámen!

Győr, 2017. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Szánkózás

2016. december 22.
Ugrás a galériához

A tél örömeit élvezték hittanosaink. Képriport a templomkerti szánkózásról.

Gondolatok az új év kezdetén

Ferenc pápa 10 tanácsa a boldog élethez

1. Élni és élni hagyni
Ez legyen minden egyes ember vezérlőcsillaga. Úgy éljük életünket, hogy mások is ugyanezt megtehessék.

2. Nyíljunk meg másoknak
Hogy elkerüljük az egocentrizmust, az önimádatot, a kevélységet nyíljunk meg más emberek felé, ne éljünk magunkba zártan. Legyünk nagylelkűek, adjunk másoknak is magunkból.

3. Higgadt, békés életvezetés
Nyugalomban és békében éljünk a Földön, jóindulat és alázat vezessen minket, embereket.

4. A szabadidő megfelelő kihasználása
Adjunk teret a művészeteknek, élvezzük az irodalmat, forduljunk egymás felé és játsszunk a gyerekekkel. A pápa sajnálatát fejezte ki, hogy a fogyasztói társadalomban mindinkább háttérbe szorulnak ezek az értékek, s a szorongás, a stressz tölti ki a szabadidőnket is. A Szentatya úgy fogalmazott, muszáj a sok munka mellett, hogy a gyerekekre, a családra is jusson idő. Fontos, hogy a családtagok szakítsanak időt az egymással való beszélgetésre.

5. A vasárnap fontossága
A hetedik nap a pihenés és a család napja. Töltsük egymással.

6. A fiatalokról
Méltóságteljes munkát adjunk a fiatal generációnak. Fontos, hogy a fiatalok megfelelően használják kreativitásukat, lendületüket, mert szükségünk van rájuk. A fiatalok lehetőségek nélkül rossz irányba sodródhatnak.

7. Óvd és tiszteld a természetet
Az emberiség egyik legnagyobb kihívása napjainkban a természethez való viszonyulás. Az nem fog menni a végtelenségig, hogy mi emberek zsarnoki módon kizsigereljük bolygónkat. Figyelj oda a saját környezetedre.

8. Gondolkodj pozitívan
A másokról való rosszindulatú pletykával nemcsak másoknak, de magunknak is árthatunk, mert önértékelési hibákhoz vezethet. A negatív gondolatok száműzése lelki egészséghez vezet.

9. Tiszteld mások hitét
Fogadd el és értsd meg, ha egy ember más valamiben hisz, mint te. Azért, mert valaki más hitet vall, még nem feltétlenül rossz ember.

10. Tegyél a békéért, ne csak hangoztasd
Számtalan háború dúl ma a világban, a békéért pedig mindig fel kell emelnünk a hangunkat. A béke nem néma, nem a csend kíséri, de mindig cselekvő!

Túrmezei Erzsébet: Kenyérrel jöttél

Kenyérnek jöttél éhező világra,
Világosságra, sötét éjszakába.
Fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,
Vak zűrzavarban, örökös tanácsnak.
Jöttél útnak, igazságnak, életnek,
S kicsiny gyermekként, jászolba fektettek,
Jézus, Jézus!

Mért sínylődnénk hát éhezve, szegényen,
Mért tévelyegnénk világtalan éjben?
Tanácstalanul, és halálra váltan,
És úttalanul, a hazug világban?
Mikor Benned mindent megnyerhetünk,
És jászlad elé odatérdelhetünk!
Jézus! Jézus!

Templom szentelés és templombúcsú

2016. december 22.
Ugrás a galériához

December első napjai több különleges alkalmat is nyújtottak a Peresztegi Egyházközség híveinek az adventi várakozásban való elmélyülésre.
A 2016-os évben fennállásának 210. évfordulójára befejeződött a Peresztegi Templom külső felújítása...

Túrmezei Erzsébet: Eljön

Ádvent. Szelídzengésű üzenet.
Eljön! Eljön!
Beteg, a gyógyulásod,
rab, a szabadulásod,
halott, az életed.
Szomorú, most jön az öröm!
Erőtlen, most jön az erő!
Éjbe' járó, hajnalra váró,
fölkel a fény neked.
Zendül az ég,
zendül a föld,
Isten izent:
Eljön! Eljön!
Ádvent! Ádvent!

Ádvent. Dörög rendíthetetlen,
kemény királyi üzenetben.
Eljön. Eljön.
Ha elkerülöd a mosolyban,
elédkerül mint könny, sikoltás.
Ha a bölcsőben meg nem látod,
utadat állja mint koporsó.
Eljön az Első és Utolsó.
Ha mint templom szelíd harangja
nem találhat szíven a hangja,
ágyúk ádáz tüzében hallod
ítélni rajtad majd e hangot.
És rombadőlhet minden oltár,
elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
házad küszöbén fog megállani...
A munkazajban, léha dalban,
vagy az éj titkos csendjében fogod
közelgő lépteit meghallani.
Eljön, eljön! Ki nem kerülheted.
Ha kikerülöd mint kegyelmet,
úgy kell bevárnod mint ítéletet.
Hallod? Hallod?
Mozdul az ég, mozdul a föld,
Isten izent:
Eljön. Eljön.
Ádvent. Ádvent.

Az új tanév kezdetén

Mennyei Atyánk! Most a tanév kezdetén is mellettünk vagy, és mi is Veled akarjuk kezdeni az új tanévben tanulásunkat. Köszönjük a vakáció örömeit, de köszönjük azt is, hogy új ismeretekkel gazdagodhatunk. Sarkallj minket szorgalomra, hogy a Szentlélek által a tudás közelebb vezessen ne csak a földi boldogulásunkhoz, hanem Tehozzád is!

Szentlélek Isten jöjj közénk!
Áraszd el lelkünket ajándékaiddal:
Jöjj, bölcsesség Lelke, taníts meg rá, hogy minden gondolatunkat és cselekedetünket elsősorban Istenre irányítsuk.
Jöjj, értelem Lelke, hogy fényeddel hitünk tanítását helyesen értelmezzük, és a teremtett világ titkait megismerjük.
Jöjj, jó tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben megismerjük a helyes utat, és a jót válasszuk.
Jöjj, erősség Lelke, hogy a bajban és a világ kísértései között mindig hozzád ragaszkodjunk.
Jöjj, tudomány Lelke, hogy szívünk, értelmünk nyitott legyen a tudás befogadására, és tanáraink segítségével igazságaidat megismerjük.
Jöjj, jámborság Lelke, hogy buzgóbbak legyünk követésedben és egymás szeretetében.
Jöjj, istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétére mindig gondoljunk, és elkerüljük, ami ellenkezik akaratával.

Személyi változás Egyházközségünk élén

A püspök úr rendelkezésének megfelelően 2016. augusztus 1-jétől Egyházközségünk új plébánosa Ferling György atya. Elődje, Bros Gergely atya Komáromban folytatja lelkipásztori szolgálatát.
Mindkettőjük életére és munkájára kérjük Isten áldását!

Uram, köszönjük neked lelkipásztorainkat!

Köszönjük, hogy a papi hivatásra szólítottad, hogy erőt adtál nekik e szép, de nem könnyű hivatás elfogadására.
Vajon megköszöntük-e ezt legalább egyszer is nekik!

Töltsd el Őket Jézusunk ügyed iránti lelkesedéssel, buzgalommal és irántunk érzett felelősségtudattal.

Hisszük, elsősorban tőlük kapjuk a tanítást, melyről meghagytad tanítványaidnak, hogy hirdessék az egész világon minden népnek az idők végezetéig.

Adj nekik Uram reményt és erőt, amikor úgy érzik, csalódtak bennünk, vagy netán elöljáróikban. Ne engedd, hogy kedvüket szegje a mellőzés, a sikertelenség, a meg nem értés, és a magány.

Add meg nekik, hogy mindig a rájuk bízott hívek jó pásztorai tudjanak maradni, bennünk pedig legyen meg a bátorság, hogy vállaljuk a velük való sorsközösséget.
Szívünk és ajtónk mindig nyitva álljon előttük, otthonunk az Ő otthonuk is legyen.

Ne engedd Uram, hogy miattunk valamikor is megbánják, amiért követték hívásodat.

Add, hogy oltártestvéreikkel mindig békében és szerető megértésben éljenek.

Ajándékozd meg papi életüket tiszta örömökkel, boldog derűs napokkal, hogy amikor életük alkonyán visszatekintenek szent szolgálatukra, hálatelt szívvel mondjanak köszönetet neked, amiért kiválasztottad Őket.

Miserend

Kedd 18:00 Pereszteg
Péntek 18:00 Pereszteg
Szombat 17:00 Sopronszécsény
Vasárnap 9:30 Pereszteg

Elérhetőség

Hivatali fogadóóra a Peresztegi Plébánián pénteken 15-17:30-ig
Telefon: 99/363-169
Mobil: +3630/564-1375, +3620/317-1942
Temetés ügyben hívható:
+3630/505-7452

Korábbi hírek