2011. február 18.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!

Hivatalunkhoz több alkalommal szóbeli bejelentés érkezik, hogy településünkön nagy számban az utcákban és közterületeken szabadon kóborolnak a kutyák. A gyermekek és a felnőttek egyaránt félnek az állatoktól még akkor is, ha azok szelídnek látszanak.

 

Önkormányzatunk nevében kérjük az eb tulajdonosait, hogy a lakók békés együttélését és nyugalmát segítsék azzal, hogy odafigyelnek kutyájuk előírás szerinti tartására.

 

Azok a tulajdonosok, akik a kutyájukat szabadon hagyják kóborolni, megsértik az állattartási rendeletünkben foglalt szabályokat, mely szerint:


10/1997.(VII.1.) rendelet az állattartásról

7. § (6) Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy az a házban, közös udvarban, vagy annak szomszédságában a lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen, a ház területét felügyelet nélkül ne hagyhassa el.”


„11. §(4) Aki a rendeletben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az előírásokat vagy a megállapított tilalmat megszegi, szabálysértést követ el, és 30 000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”


Felkérjük a Tisztelt állattulajdonosokat, hogy a kutyák tartásával tartsák be rendeletben foglalt szabályokat.

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy szabálysértési eljárás esetén a pénzbírság kiszabását mindaddig ismételni lehet, ameddig a határozatban foglalt kötelezettségüket nem teljesítik.

 

A szabálysértési törvény a pénzbírság felső határát 50 000.- Ft-ra módosította, rendeletünket rövid időn belül módosítjuk, és a törvény rendelkezéseinek megfelelően emeljük a kiszabható pénzbírságot 50 000.- Ft összegre.

 

Ismételten kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy legyenek embertársaikra tekintettel, és gondoskodjanak a kutyák elzárásáról, hiszen nekünk sem célunk a büntetés kiszabása és a szabálysértési eljárás megindítása.

 

Köszönjük megértő együttműködésüket.

 

 

Sellei Tamás                                             Zambóné Németh Ilona

polgármester                                                       jegyző

 

 

Pereszteg, 2011. február 16.


Vissza

Paplak

Önkormányzati ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 15:30 óráig
Kedd: 07:30 - 12:00 óráig
Szerda: 07:30 - 12:00 és 13:00 - 15:30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 07:30 - 12:00 óráig

Tel.: 99/532-040,
99/532-041

Készült: 2010-ben - Készítők - Elérhetőség: web@pereszteg.hu