2015. augusztus 03.

Tájékoztatás hadigondozásról!

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érintettek!

 Az alábbiak szerint kívánom tájékoztatni Önöket a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról.

A fenti törvényt módosító 2015. évi CIV. törvény a Magyar Közlöny 2015. évi 97. számában, 2015. július 3-án került kihirdetésre, és a kihirdetését követő naptól – 2015. július 4-én – lépett hatályba. 

A törvény módosításával az Országgyűlés anyagi támogatást kíván biztosítani mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól a ténytől, hogy az 1947. február 10-én aláírt Párizsi békeszerződés következtében mely ország állampolgárává vált.

A jogalkotó figyelembe kívánta venni Magyarország történelmileg változó határait, így a hősi halált halt férje után azon hadiözvegy is gondozotti körbe kerül, akinek a férje Magyarországról vonult be, de az özvegy – lakhelyváltoztatás nélkül - jelenleg más állam polgára. A hadiözvegyi járadék összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 112,5%-a. (Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2015-ben havi 28.500 Ft.)

A törvénymódosítás lakóhelytől függetlenül megnyitja a hadigondozotti jogosultságot az alábbi feltételeknek megfelelő volt hadiárvák, volt hadigondozott családtagok, volt hadigyámolt magyar állampolgárok részére:

volt hadiárva, volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akit 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, de a pénzellátást nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették, vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ezen irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.

A volt hadiárvákat, volt hadigondozott családtagokat és volt hadigyámoltakat egyéb ellátásuktól függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-a.

A járadék az igénybejelentést követő hónap első napjától jár.

A Nyugdíjfolyósító a hadigondozotti ellátások elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, csak a már megállapított hadigondozotti ellátások folyósítását végzi.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hadigondozotti ellátások iránti igényt

  • a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (esetünkben: 9400 Sopron, Fő tér 5.),
  • a járási hivatal ügysegédjénél Pereszteg Község Önkormányzat hivatali helyiségében (Pereszteg, Ady u. 1.) hetente szerdai napokon 1030 órától 1230 óráig lehet előterjeszteni.

A kérelem külföldön történő benyújtásának részletes szabályait – törvényi felhatalmazás alapján – kormányrendelet fogja meghatározni, amely még nem került kihirdetésre.

 

 

Pereszteg, 2015. július 28.  

                                                            Sellei Tamás

polgármester


Vissza

Iskola, Sport utca

Önkormányzati ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 15:30 óráig
Kedd: 07:30 - 12:00 óráig
Szerda: 07:30 - 12:00 és 13:00 - 15:30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 07:30 - 12:00 óráig

Tel.: 99/532-040,
99/532-041

A Fertő part hírei

www.fertopart.hu - A Fertő part elsőszámú portálja - fertőpart, fertő, part, fertő tó, szállás, vendéglátás
Készült: 2010-ben - Készítők - Elérhetőség: web@pereszteg.hu