Június hónap

Június 2. - ÚRNAPJA

Az Oltáriszentség, Krisztus testének és vérének ünnepe.
"Nagy dolgokról szól az ének: élet élő kútfejének a Kenyérnek hódolunk. Estelén a búcsútornak, a 12 apostolnak mit kiosztott Krisztusunk." (Úrnapi szekvencia részlete)
A pünkösd utáni második csütörtökön ünnepli az egyház ezt az ünnepet, de mivel nem munkaszünet, a következő vasárnapra helyezték át.
Az ünnephez tartozó szép hitvalló szokás, hogy a szentmise után az Oltáriszentséget körmenetben énekelve, imádkozva végigvisszük az utcákon, tanúságot téve Istenbe vetett hitünkről, szeretetünkről.

Június 15. - JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK ÜNNEPE

Június 15. - SZENT VÍD, A SOPRONSZÉCSENYI EGYHÁZKÖZSÉG VÉDŐSZENTJÉNEK ÜNNEPE (Sopronszécsény búcsúja)

Szent Víd, másként Vitus szicíliai ifjú, akit 303. körül Istenhitéért egy forró üstbe vetettek, így halt vértanúhalált.

Június 27. - SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÜNNEPE

A keresztény magyar lovageszmény megtestesítője, a magyar kereszténység megszilárdítója, az ország védelmezője és gyarapítója, hős és szent lovagkirály.


Június 29. - SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK ÜNNEPE (Templomunk nyári búcsúnapja)

Szent Péter főapostol, kire Jézus a főhatalmat bízta, és Pál, a nemzetek apostola, aki az akkori pogány világot bejárva hirdette Jézus örömhírét. A hagyomány szerint egy napon áldozták életüket Rómában Jézusba vetett hitükért. Pált lefejezték, Pétert saját kérésére fejjel lefelé keresztre feszítették.
Egyházközségünk a világháború utántól tartja e napot búcsújának, mert a háborús célokra elhurcolt harangok helyett, a világháború után újonnan öntött harangokat e napon szentelték fel.