Július hónap

Július 2. - SARLÓS BOLDOGASSZONY
(Szűz Mária látogatása Erzsébetnél)

Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt és a "hegyek közé ment", hogy meglátogassa idős rokonát Erzsébetet, aki, mint az angyaltól megtudta szintén gyermeket várt, Keresztelő Jánost, a Megváltó előhírnökét. Mikor Erzsébet megpillantotta Máriát örömében megmozdult szíve alatt a gyermek, s lelkes szóval így köszöntötte: Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse.

Július 3. - SZENT TAMÁS APOSTOL

Tamás, Jézus tanítványa, akit a köznyelv a hitetlen, vagy kételkedő jelzővel illet, hisz ő volt az az apostol, aki húsvétvasárnap nem volt jelen Jézus megjelenésekor, s a többiek szavára nem hitte el, hogy valóban feltámadt az Úr. Egy héttel később, miután megtapasztalta a feltámadást leborulva vallotta meg : "Te vagy az én Uram, Istenem."
Jézus mennybemenetele után Indiában végzett missziós munkát, s vértanúhalállal dicsőítette meg Istent.

Július 11. - SZENT BENEDEK, EURÓPA VÉDŐSZENTJE

Nursiában született. A nyugati szerzetesség atyja. Ő alapította a 13. századig egyeduralkodó bencés rendet.
Jelmondata: "Imádkozzál és dolgozzál!"
Az általa alapított Bencés rend elévülhetetlen érdemeket szerezett a római kultúra megmentésével, Európa népeinek keresztény hitre való térítésével, a tudomány, a kultúra s az egyházi liturgia ápolásával.

Július 16. - KÁRMEL-HEGYI BOLDOGASSZONY

Angliában egy Simon nevű fiú, jómódú szülők gyermeke, tizenhét éves korában elhagyta otthonát, s egy öreg fatönk odvában remeteéletet élt húsz esztendeig.
Egyszer Szűz Mária jelentette neki, hogy szerzetbe kell lépnie. Elzarándokolt a Szentföldre, s hat esztendőt töltött a Kármel hegyén. Imádság és vezeklés közepett kérte a Szűz Máriát, adjon jelet és zálogot, hogy szereti a kármelita szerzetet. Megjelent Mária egy vállruhát (skapuláré) mutatott neki és azt mondta : "Vedd fiam, ezt a skapulárét mint barátságom jelét. Íme az üdvösség jele, a békesség állandó követsége".

Július 22. - SZENT MÁRIA MAGDOLNA

Jézus mondta: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegnek". Jézus azért jött, hogy megmentse és összegyűjtse azt ami szétszóródott.
Magdolna ennek szép példája: A bűnös asszonyból a bűnbánat által szent asszonnyá lett, az ő példája hirdeti számunkra: Nincs elveszett élet.
Jézus szeretetével és megtéréssel minden helyzetből újra lehet kezdeni.

Július 25. - SZENT KRISTÓF

Ő az utazók védőszentje. A legenda szerint óriási erejű ember volt, aki a világ leghatalmasabb urát kereste. Egy remetétől tudta meg, hogy az nem más mint Jézus, akit azzal szolgálhat, ha embertársait segíti. Így vállalkozott arra, hogy a folyón átviszi az utasokat. Egy alkalommal magát Krisztust vitte át a vállán kisgyerek képében, így lett Krisztoforosz, Krisztus-hordozó. Később vértanúként áldozta életét Jézusért.

Július 26. - SZENT ANNA ÉS JOAKIM

Az Úr Jézus nagyszülei. Hosszú ideig nem született gyermekük. Sokat imádkoztak és böjtöltek, kérték az Urat, hogy ajándékozza meg őket gyermekkel, s ígéretet tettek, ha kérésüket teljesíti születendő gyermeküket az Ő szolgálatára szentelik. Így is történt, mikor Mária 3 éves lett Jeruzsálembe vitték, s a templomban nevelkedett és szolgálta az Urat.