Vasárnap van! Advent 2. vasárnapja!

Az én Jézusom a Krisztus, kinek előfutáraként az advent nagy alakja, a nagyon szigorú, keresztelő János hirdette: "Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa!" (Mt 3, 1)
Divatos jelszavak manapság, a környezetszennyezettség mérséklése, szervezetünk méregtelenítése. Jelentené ez egészségi állapotunk megőrzését visszaszerzését, tönkre tett környezetünk tisztaságának megjavítását. S ha éppen advent idején ezt jól meggondoljuk, szívünk-lelkünk nem szorulna rá ehhez hasonlóan méregtelenítésre? Lelkünkre még talán sokkal erősebben hat a világ otromba környezetszennyezése. Hamis demagógiájának ostoba szennyező hatása.
Jézus megrendítő erővel beszél, egyik legszebb példabeszédében az atyáról, aki naponta várja haza bűnös fiát. Így ismerteti meg velünk Mennyei Atyánkat, kinek irgalma akkor lesz valóssággá számunkra, ha tudunk feléje bűnbocsánatért fordulni. Méregtelenítést kérni. Amíg mi legbensőbb énünket, szívünk-lelkünk állapotát hanyagul vesszük, addig az Úr nem tud bennünket országába, atyai házába befogadni.
Amíg isteni dolgokról pusztán emberi módon gondolkodnak a keresztények, addig nem tudják betölteni e világban, küldetésüket. Nekik életükkel, s ha lehetőségük adatik rá, szavaikkal is hirdetni kell a reményt, mely a hívő ember gondolkodásában tükröződik. Sokkal erősebbnek tartani a lélek szabadságát, bármiféle biztonságnál.Befogadni Őt, aki Életünk, Utunk és Igazságunk. Akit az Úr küldött, s Aki minden karácsonyban újra és újra közénk érkezik. Aki a mi Társunk, a Jézus Krisztus! Aki ha a lelkünk kapuján kopogtat, mindig tudnunk kell mi az, amiben bűnbánattal irgalmát kell kérnünk.
Tőle kérjük karácsonyi ajándékként a magunk, a mieink, és minden ember számára azt, hogy Szeretete óvjon meg bennünket az elbizakodottságtól, és serkentsen arra, hogy vegyük egyre komolyabban életünket.

Legyen áldott Mindnyájatok második adventi vasárnapja!