Gondolatok a nagyböjtre

Isten után sóvárogni és minden másról lemondani - egyedül ez ment meg bennünket.
(Simone Weil)

Minél kevésbé kötjük magunkat a külvilághoz, annál inkább rátalálunk igazi önnagunkra.
(Marcel Jouhandeau)

Minden győzelem a lemondásban rejlik, így önmagunk legyőzése is!
(Paul La Cour)

Mindannyiunknak szüksége van a megtérésre. Jézus nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért.
Ezer bűntette miatt se essék senki kétségbe az Isten irgalma felől! Vétkeztél? Tarts bűnbánatot... Ezerszer vétkeztél? Ezerszer tarts bűnbánatot!
(Szent Ágoston)

Ne félj, ne szomorkodjál!
Bánatod legyen - Isten megbocsát!
Nincs, és nem is lehet a földön oly nagy vétek, melyet az Úr az igazi bűnbánóknak meg ne bocsátana. Nem is képes az ember oly nagy bűnt elkövetni, hogy kimerítené az isteni szeretet végtelenségét. Hidd, hogy szeret az Isten! Mikor bűneidet megbánod, már szeretsz is! Szeretettel mindent meg lehet váltan, mindent meg lehet menteni!
(Dosztojevszkij)