Jézus mondja neked

Vannak dolgok, amelyeket nélküled nem tehetek meg.
- A te kezedre van szükségem ahhoz, hogy bekötözzem a sebeket.
- A te válladra , hogy hordozzam a túl nehéz terheket.
- A te füledre, hogy társaid kiáltásában meghalljam Atyám szólítását.
- A te lábadra, hogy az egész világra elvigyem Evangéliumomat.
- A te karodra, hogy felemeljem a gyermekeket, és hozzám jöjjenek.
- A ajkadra, hogy alleluját énekeljek és a boldogságokat hirdessem.
- A te szemedre, hogy elcsodálkozz minden szépségen, és békét árasszak a nyugtalan szívekbe.
- A te arcodra, hogy az én Arcom élő képmásává tegyem.
- És főleg a szívedre, hogy úgy szeress, ahogyan egyébként sohasem lennél képes szeretni.