Mosó Piroska - Karácsony

Karácsony van.
A legszebb ünnepünk.
Megszületett Betlehemben
A kis Jézus nekünk.

Ma este elcsendesül a világ zaja,
Csönd van, mély csönd, a szeretet szava,
Szeretet, amely békét ad szívünkbe,
Amely erőt és reményt ad a küzdelmeinkben.
Szeretet nélkül élni nem lehet,
Ajándékul adta nekünk a mennyei Kisded.

Kicsiny gyermek a jászolban,
Naggyá lett Ő a világ Megváltója
Születhetett volna fényes palotába
Lehetett volna a királyok királya.

De Ő értünk jött a földre
Oly nagy volt irántunk a szeretete.
Kisded Jézus kitárjuk szívünk kapuját,
Szállást adunk neked
Jöjj be hozzánk!
Kérünk ne menj Betlehembe,
Ott nincs szeretet, nincs béke
Ottan most is háborúznak,
Szállást neked most sem adnak.

Mi karácsony szent estéjén
Csönddel, békességgel várunk
Lehet gazdag, lehet szegény,
Mindenki boldog e szentestén.

Megterítjük asztalunkat
Jöjj el Jézus légy vendégünk
Álld meg kérünk családunkat
Hogy szeretetben ünnepeljünk.

Karácsonyfát körülálljuk
Fölcsendül a hálaének
Dicsőség mennybe az Istennek
Békesség a földön
Minden jóakaratú embernek.