A pápa gondolatai

II. János Pál pápa - A fiatalokhoz

Legyetek erősek a küzdelemben is: nem emberek ellen harcolva valamilyen ideológia nevében, mely az Evangélium alapjaival ellentétes, hanem küzdjetek a gonosz, az igazi gonoszság ellen; minden ellen, ami Istent sérti, minden igazságtalanság és kizsákmányolás ellen, minden hamisság és hazugság ellen, minden ellen, ami megaláz és sért, minden ellen, ami az emberi együttélést és kapcsolatokat rontja, minden ellen, ami az emberi életet veszélyezteti: minden bűn ellen.

II. János Pál pápa - Az élet és a család védelmezője

A házasság az életszentségre vezető út akkor is, ha keresztúttá válik.

Nem lehet szilárd alapja egy társadalomnak, ha hirdeti ugyan az emberi személy méltóságának, az igazságosságnak és a békének értékeit, ugyanakkor gyökeresen ellentmond nekik azáltal, hogy elfogadja vagy eltűri az emberi élet - főként a gyenge és kiszolgáltatott élet - megvetésének és megsértésének különböző formáit. Csak az élet tisztelete alapozhatja meg és biztosíthatja a társadalom legdrágább és legszükségesebb javait, mint amilyen a demokrácia és a béke. Nem lehet ugyanis igaz a demokráciánk, ha nem ismeri el minden személy méltóságát, és nem tartja tiszteletben annak jogait. A világ lehet, hogy nem ért meg benneteket, keresztény családokat, lehet, hogy megkérdezi tőletek, miért nem választottátok a könnyebb utat, a világnak mégis szüksége van a ti tanúságtételetekre.

II. János Pál pápa - A kiengesztelődés hirdetője

A kiengesztelődésről és a bűnbánatról szólva, a mai világ embereinek fel kell figyelniük és át kell gondolniuk Jézus Krisztusnak, megváltónknak és tanítónknak azokat a szavait, amelyekkel működését megkezdte: Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban!

II. János Pál pápa - Krisztus és a szenvedés

Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd arról tanúskodik, hogy a szenvedés értelmének krisztusi kinyilatkoztatása semmiképp sem tekinthető valamiféle passzív magatartásnak. Ellenkezőleg: az Evangélium tagadja a szenvedéssel szembeni passzivitást. Maga Krisztus különösen aktív ezen a téren.
Az ő példája ad értelmet szenvedéseinknek.