Imádság Rózsafüzér Királynőjéhez

Ó, Mária áldott rózsafüzére, édes lánc,
mely Istenhez láncolsz minket,
szeretet köteléke, mely az angyalokkal egyesítesz,
az üdvösség tornya a pokol szakadékában,
biztos kikötő az általános hajótörésben,
nem hagyunk el soha többé.
Te légy erősségünk, halálküzdelmünk óráján.
Tiéd legyen kialvó életünk utolsó csókja.
És ajkunk utolsó lehelete a te édes neved legyen,
ó Rózsafüzér Királynője, ó drága Anyánk,
ó bűnösök Menedéke, szomorúak hatalmas Vigasztalója.
Légy áldott mindenütt, ma és mindörökké, a földön és az égben. Ámen.