Házastársak imája

Istenem! Te hívtál meg a házaséletre. Ez az állapot szent, szentül is akarom tehát megélni.
Szeretetet és hűséget fogadtam házastársamnak. Nem akarom azt viszállyal vagy hűtlenséggel megszegni. Nehéz ugyan a házasság kötelmeinek teljesítése, de kegyelmeddel nem lehetetlen. Mindent, mi tőlem telik megteszek, bármennyire nehéz.
Erősítve kegyelmeddel, hogy hitvestársam várakozásának megfelelhessek, s amellett a te szent törvényeidet is pontosan megtartva, vele és egész családommal együtt egykor szent színes látására juthassak.