Mosó Piroska: Drága jó anyámnak

Anyák napja van ma, fönséges megható ünnep.
Az édesanyámé, aki a földön értem a legtöbbet tett.

Szíve alatt hordott, míg meg nem születtem,
És ahogy megjöttem, éjt nappallá téve őrködött fölöttem.

Drága édesanyám köszönök mindent, amit értem tettél
Köszönöm, hogy vállaltál, hogy a világra hoztál,
Köszönöm, hogy fáradságot nem ismerve fölneveltél.

Édesanyám tudom, hogy sokat dolgoztál,
Hogy meglegyen a mindennapi kenyerünk, sokat imádkoztál.

Minden léptemre vigyáztál,
Imádkozni az Istenhez is te tanítottál.

Egyetlen szív a földön az anyai szív, mely így tud szeretni,
Az életem során, ezt nem tudta pótolni senki.

Soha-soha így nem tudott senki szeretni,
Szeretném, ha most is meg tudnám köszönni.

Nincs már nekem édesanyám,
Az egekből néz le reám.

Most is a jelenlétét érzem,
A szemem tele könnyel, úgy ünnepelem.

Édesanyám, áldott legyen a föld, ahol pihensz,
Áldott legyen a lelked mellyel most is szeretsz.

Jelenléted a szívem mélyén őrzöm,
Amíg élek itt is maradsz örökké, örökkön.

Csak azok halnak meg kiket elfelednek.
Akiket szeretnek mindörökké élnek.

Ti, akiknek még van kit köszönteni,
Öleljétek, szeressétek, mint drágakő csillogjon örömkönnytől a szemetek,
Kérjétek reá az Isten áldását,
Hogy még soká éltesse az egyetlen drága édesanyát.